Mr. Bis hwash Neupane Mr. Santosh Rimal Mrs . Sobina Nepal
Mrs . Sirmala Pudasaini Mr. Prem Chhetri Ms. Lunibha Shakya
Mr. Arjun Dhakal Mr. Shasank Adhikari Mrs . Kabita Basnet
Mr. Gautam K.C. Mr. Mohan Basnet Mrs . Junita Chalise
Er. Bikram Khatiwada Ms. Sabita Thokar Mrs . Mira Pokhrel
Mr. D eviram Lama Ms. Nayansha Shrestha Mrs . Bimala Shrestha
Mr. Kanchan Sharma Mrs . Durga Koirala Mrs . Jayanita Pun Magar
Mr. Narayan P. Khatiwada Mrs . Rashmi Khanal Ms. Sanjita Tamang