Physics Biology Chemistry
Gopal Tiwari Debendra Dhakal Gangaram Subedi
Pradip Upreti Kanchan Parajuli Rupesh Kumar Baniya
Biswash Neupane Rajkumar Gautam Somnath Bhattarai
Lekhnath Poudel (Visiting Lecturer) Chranjibi Lamichhane
Account English Nepali Math
Gautam K.C. Kanchan Sharma D.R. Lama Sanjip Sapkota
N. P. Khatiwada
Computer Science
Er. Bikram Khatiwada
Er. Pralad Upreti
Er. Naresh Khatiwada